About us

Miễn Thuế xuất khẩu. Cơ hội tiếp nhận hàng trăm đơn hàng mỗi ngày

Mở gian hàng tại đây


GapViet - Part of Global Supply Chains

GapViet is a B2B e-commerce platform that helps Vietnam-based seller businesses penetrate deeply into the global supply chains.

With more than 30 years of experience in the import-export industry, we understand well the difficulties in each stage of the global supply chains.

Our mission is to bring digital solutions to Vietnam-based seller businesses, which supports them to do global trading easily; promote pricing transparency on B2B markets and cut down intermediaries.

What sets us apart is that we facilitate the production of the right goods following international market trends.


GapViet là một nền tảng TMĐT B2B giúp cho những doanh nghiệp bán hàng tại Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.


Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành XNK, chúng tôi hiểu được những khó khăn trong từng khâu của chuỗi cung ứng toàn cầu. 


Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các DN số hoá và bán hàng toàn cầu một cách dễ dàng, giúp thị trường minh bạch và giảm bớt các khâu trung gian.


Điều khiến cho chúng tôi trở nên khác biệt, nằm ở chỗ giúp người bán hàng ở VN sản xuất được đúng sản phẩm theo xu hướng thị trường quốc tế. busy...